ĐÓNG GÓP TẠI VIỆT NAM

1. Chuyển khoản trực tiếp cho dự án:

 • Số tài khoản: 060245435404
 • Tên tài khoản: Uyen Phuong – Thuy Anh
 • Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh trung tâm
 • Nội dung chuyển khoản: Xin vui lòng đặt theo cấu trúc “Tên người đóng góp_HAT” (ví dụ Nguyen Van A_HAT)
 • Để đảm bảo tính minh bạch cho dự án, tài khoản này được đồng sở hữu bởi 2 thành viên sáng lập dự án Nguyễn Thúy Uyên Phương và Nguyễn Đức Thùy Anh và mọi thu chi chỉ có hiệu lực khi đồng thời có chữ ký của cả hai thành viên. Tuy nhiên khi dùng chức năng chuyển khoản nhanh thì sẽ hiển thị tên tài khoản là Nguyen Thuy Uyen Phuong

2. Chuyển khoản qua Đơn vị bảo trợ:

LIN: Liên hệ với chúng tôi – hat.helpateacher@gmail.com– để ký hợp đồng ba bên: LIN, nhà tài trợ và đại diện dự án để tiến hành chuyển khoản sau đó

ĐÓNG GÓP TỪ BÊN NGOÀI VIỆT NAM

1. Đóng góp trực tiếp qua Facebook link:

https://www.facebook.com/donate/298730061094465/

2. Qua các hình thức chuyển khoản sau thông qua VietBay Inc. Tất cả các khoản đóng góp qua VietBay đều được khấu trừ thuế.

 • Via  PayPal: please send your donation to treasurer@VietBay.group (With option “Sending to a friend”)
 • Via Venmo: VietBay-Inc
 • Via Zelle: (669) 290-9498 (name: VietBay Inc)
 • Via Bank Transfer: 
  • Bank name: Chase
  • Account number 530538971
  • Routing number 322271627 (for direct deposits and ACH transactions)
  • Routing number 021000021 (for wire transfers)

3. For corporate matching:

Please submit the receipt from the campaign to your corporate matching department through benevity (or equivalent tool) or make a donation directly in benevity using the following criteria:
Organization: VietBay Inc. 
EIN: 83-2887496